Category Archives: Gaeilge

http://dmoz.org/World/Gaeilge/

Mo shaol mar muppet (My life as a muppet)

20071103h.jpg Thosaigh “Tar ag Spraoi Sesame” (“Play With Me Sesame” as Béarla) ag craoladh ar TG4 maidin inniu! Bhí phairt an-bheag agam sa chlár; seo é an scéal…

Cúpla mhí ó shin, bhí mé ag éisteacht le Ray D’Arcy ar Today FM agus chuala mé go raibh Telegael ag lorg daoine chun na guthanna éagsúla a dhéanamh do leagan nua Sesame Street as Gaeilge (“Sráid Sesame”). Tá Gaeilge cuíosach maith agam, ach nílim líofa… Ach bheartaigh mé iarrachtaí a sheoladh isteach in aon chor.

Rinne mé cheann amháin le Big Bird agus Grover (20071103a.mp3), cúpla ceann eile le Grover (mo cheann is fearr, ceapaim; 20071103b.mp3; 20071103c.mp3), Cookie Monster (20071103d.mp3; 20071103e.mp3), agus Ernie freisin (20071103f.mp3) – tá an chuid is mó as Bearla ach tá Gaeilge ann freisin.

20071103g.jpg Tar éis sin, fuair mé iarratais ó Phádraic Ó Neachtain (Telegael) chun teacht isteach agus triail a dhéanamh don phairt Grover (saghas agallamh, beagnach!). Fiú gur theip orm an phairt sin a fháil (sheoltar a lán daoine agus aisteoirí freisin taifeadaí isteach, agus tar éis sin bhí an cinneadh deireanach ag Sesame Workshop sna Stáit Aontaithe), bhí seans agam teacht ar ais chun cúpla guthanna breise a dhubáil dun chlár (Herry Ollphéist, ar dheis, ina measc).

Céard faoin toradh deireanach a craoltar inniu? Rinne Telegael an-jaib le Tar ag Spraoi Sesame! Cheap mé go raibh na guthanna go léir an-mhaith, agus táim ag súil go mór le níos mó Sesame ar TG4…

As Béarla (in English):

20071103h.jpgTar ag Spraoi Sesame” (“Play With Me Sesame” in English) started broadcasting on TG4 this morning! I had a small part in the series; here’s the story…

A couple of months ago, I was listening to Ray D’Arcy on Today FM and I heard that Telegael were looking for people to do various voices for a new version of Sesame Street in Irish (“Sráid Sesame”). I have fairly good Irish, but I’m not fluent… But I decided to send in some efforts anyway.

I did one with Big Bird and Grover (20071103a.mp3), some others with Grover (my best, I think; 20071103b.mp3; 20071103c.mp3), Cookie Monster (20071103d.mp3; 20071103e.mp3), and Ernie too (20071103f.mp3) – most of them are in English but there are some in Irish too.

20071103g.jpg After that, I got an invite from Pádraic Ó Neachtain (Telegael) to come in and do an audition for the part of Grover (sort of an interview, almost!). Even though I didn’t get the part in the end (a lot of people and actors too sent in recordings, and after that the final decision was with the Sesame Workshop in the US), I had a chance to come back and dub a few extra voices for the show (Herry Monster, right, among them).

So what about the final result that was shown today? Telegael did a great job on Play With Me Sesame! I think all the voices were really good, and I’m really looking forward to more Sesame on TG4…

Paddywhackery #2

Fuair mé ríomhphost ó Paddy C. Courtney inniu le ceangal go réamhbhlas den chlár seo chugainnPaddywhackery“. Bhain mé an-taitneamh as an chéad cheann agus mar sin táim ag súil go mór le clár a dó, dé Céadaoin ag 9:30 IN ar TG4.

As Béarla (in English):

Had a message from Paddy C. Courtney today with a link to a sneak preview of the next episode of “Paddywhackery“. I enjoyed the first one so looking forward to episode two, Wednesday at 9:30 PM on TG4.

Agallamh beag leis an Líonra Sóisialta…

Bhí mé ag caint le Conn Ó Muineacháin don podchraoladh “An Líonra Sóisialta” faoi mo obair le DERI, OÉ Gaillimh agus wikis an seachtain seo caite, agus tá sé le fáil anois ar an suíomh anlionra.com inniu.

(Craoltar An Líonra Sóisialta gach seachtain ar an Idirlíon, agus freisin ar na stáisiúin raidió seo a leanas: Flirt FM Gaillimh, Raidió na Life Baile Átha Cliath, Clare FM, Ocean FM Sligeach, KCLR Cill Chainnigh agus Ceatharlach, Wired FM Luimneach agus Failte FM Béal Feirste.)

An tImeall ar an Raidió

An tImeall has become the first Irish independent podcast to be broadcast on licensed radio in the country. Conn, an alumni of NUI Galway, has agreed to broadcast An tImeall via Flirt FM, Galway’s college radio station. More details below (as Gaeilge!):

Cuirtear tús inniu le comhchraoladh ar an bpodchraoladh laethúil Gaeilge An tImeall, ar stáisiún raidio na mac léinn sa Ghaillimh, Flirt FM. Is é An tImeall an chéad phodchraoladh neamhspleách in Éirinn a chraolfar ar an raidio.

Continue reading An tImeall ar an Raidió

Lá: Alt Faoi Wiki Ireland (An tImeall)

Scríobh Conn (An tImeall) alt faoi Wiki Ireland dé hAoine seo caite…

Eolaí is ea John Breslin atá i mbun taighde ár chúrsaí idirlín in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá suíomh seolta aige a bhfuil sé de chuspóir aige béaloideas agus eolas áitiúil a bhailiú ó phobail agus ó cheantair uile na tíre. An mó bailitheoir béaloidis agus saor HTML atá fostaithe aige chun an gaisce seo a chur i gcrích? Níl aon duine! An cuimhin libh an Wikipedia go rabhas ag trácht air an tseachtain seo chaite? Wiki is ea an suíomh nua seo chomh maith: Wiki Ireland, agus tá cead agus cuireadh tugtha ag John do aon duine ar mian leo leathanaigh an tsuímh a leasú agus cur leis an stór eolais atá dá thógáil ann.

Beart fadradharcach, nuálach, shílfeá? Bheadh an ceart agat. Ní nach ionadh gur thug Cumann Idirlín na hÉireann duais “Aisling an Idirlín” do John i mí na Samhna, ar mhaithe leis seo agus le obair eile atá déanta aige.

Ar lean…