Mo shaol mar muppet (My life as a muppet)

20071103h.jpg Thosaigh “Tar ag Spraoi Sesame” (“Play With Me Sesame” as Béarla) ag craoladh ar TG4 maidin inniu! Bhí phairt an-bheag agam sa chlár; seo é an scéal…

Cúpla mhí ó shin, bhí mé ag éisteacht le Ray D’Arcy ar Today FM agus chuala mé go raibh Telegael ag lorg daoine chun na guthanna éagsúla a dhéanamh do leagan nua Sesame Street as Gaeilge (“Sráid Sesame”). Tá Gaeilge cuíosach maith agam, ach nílim líofa… Ach bheartaigh mé iarrachtaí a sheoladh isteach in aon chor.

Rinne mé cheann amháin le Big Bird agus Grover (20071103a.mp3), cúpla ceann eile le Grover (mo cheann is fearr, ceapaim; 20071103b.mp3; 20071103c.mp3), Cookie Monster (20071103d.mp3; 20071103e.mp3), agus Ernie freisin (20071103f.mp3) – tá an chuid is mó as Bearla ach tá Gaeilge ann freisin.

20071103g.jpg Tar éis sin, fuair mé iarratais ó Phádraic Ó Neachtain (Telegael) chun teacht isteach agus triail a dhéanamh don phairt Grover (saghas agallamh, beagnach!). Fiú gur theip orm an phairt sin a fháil (sheoltar a lán daoine agus aisteoirí freisin taifeadaí isteach, agus tar éis sin bhí an cinneadh deireanach ag Sesame Workshop sna Stáit Aontaithe), bhí seans agam teacht ar ais chun cúpla guthanna breise a dhubáil dun chlár (Herry Ollphéist, ar dheis, ina measc).

Céard faoin toradh deireanach a craoltar inniu? Rinne Telegael an-jaib le Tar ag Spraoi Sesame! Cheap mé go raibh na guthanna go léir an-mhaith, agus táim ag súil go mór le níos mó Sesame ar TG4…

As Béarla (in English):

20071103h.jpgTar ag Spraoi Sesame” (“Play With Me Sesame” in English) started broadcasting on TG4 this morning! I had a small part in the series; here’s the story…

A couple of months ago, I was listening to Ray D’Arcy on Today FM and I heard that Telegael were looking for people to do various voices for a new version of Sesame Street in Irish (“Sráid Sesame”). I have fairly good Irish, but I’m not fluent… But I decided to send in some efforts anyway.

I did one with Big Bird and Grover (20071103a.mp3), some others with Grover (my best, I think; 20071103b.mp3; 20071103c.mp3), Cookie Monster (20071103d.mp3; 20071103e.mp3), and Ernie too (20071103f.mp3) – most of them are in English but there are some in Irish too.

20071103g.jpg After that, I got an invite from Pádraic Ó Neachtain (Telegael) to come in and do an audition for the part of Grover (sort of an interview, almost!). Even though I didn’t get the part in the end (a lot of people and actors too sent in recordings, and after that the final decision was with the Sesame Workshop in the US), I had a chance to come back and dub a few extra voices for the show (Herry Monster, right, among them).

So what about the final result that was shown today? Telegael did a great job on Play With Me Sesame! I think all the voices were really good, and I’m really looking forward to more Sesame on TG4…

Advertisement

3 thoughts on “Mo shaol mar muppet (My life as a muppet)”

  1. It was great to be involved in some small way at least! (Here’s another link to a short clip I dubbed / edited from 70s TV show “Battle of the Planets” some years back for some fun…)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s